Flachstahl, glatt

 • Flachstahl 12 x 5 mm, glatt

 • Flachstahl 12 x 5 mm, glatt

 • Flachstahl 12 x 5 mm, glatt

 • Flachstahl 12 x 6 mm, glatt

 • Flachstahl 12 x 6 mm, glatt

 • Flachstahl 12 x 6 mm, glatt

 • Flachstahl 20 x 8 mm, glatt

 • Flachstahl 20 x 8 mm, glatt

 • Flachstahl 20 x 8, mm glatt

 • Flachstahl 25 x 10 mm, glatt

 • Flachstahl 25 x 10 mm, glatt

 • Flachstahl 25 x 10 mm, glatt

 • Flachstahl 25 x 8 mm, glatt

 • Flachstahl 25 x 8 mm, glatt

 • Flachstahl 25 x 8 mm, glatt